סבתא

יותר מכל, אני מזהה את סבתא את המילה "התנועה". לא תנועה של מחול או מחוות יומיומיות, אלא ה-תנועה, בהא הידיעה, … עוד